Bortskaffelse af farligt affald Modtagestation Syddanmark I/S | Vejlbyvej 21 | 7000 Fredericia | tel: 7620 1300 | fax: 7620 3831 | mail@motas.dk

GDPR Persondata forordningen

DATAINDSAMLING
? Behandling af personoplysninger
Modtagestation Syddanmark I/S (Motas I/S)
Vejlbyvej 21,
7000 Fredericia
Cvr.nr. 31 09 68 39
Indsamler og behandler følgende oplysninger, i relation til køb/leje af emballage, indsamling, afhentning samt behandling af farligt affald, herunder klinisk risiko affald. Tømning af olie-/ benzinudskillere og sandfang:
? Virksomhedens navn
? Adresse
? Telefonnummer
? Cvr nr.
? P-nummer
? Kontaktperson
? E-mailadresse
I det omfang, der er nødvendigt, for at betjene Jer, som kunde.
Oplysninger som herover anført, bruges tillige ved indberetning af affalds-mængder &
-fragmenter til Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsens, Affaldsdatasystemet.
Modtagestation Syddanmark I/S, er dataansvarlig. Som myndighed har vi tavshedspligt.
Vores databehandlere er: ServicePoint A/S, Navtilus, Kommunale myndigheder, Statsforvaltningen samt Miljø- & Energistyrelsen.
Modtagerne af oplysningerne har samme tavshedspligt, som den myndighed, de repræsenterer.
? Klinisk Risiko Affald / Medicin affald
Indsamlet affald med personfølsomme data fra Apoteker, læger, tandlæger samt andre klinikker, håndteres i lukkede systemer, og åbnes ikke inden forbrændning.
? Hvor længe behandles dine oplysninger
Vi behandler dine oplysninger, så længe de er nødvendige til det formål de er indsamlet til. Vi opbevarer ikke personoplysningerne på en måde, der gør det muligt at identificere dig, i længere tid end det er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne lovligt behandles.
? Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelseslovgivningen ret til at få information om og gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. På anmodning har du ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger.
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du henvende til Motas A/S via mail til mail@motas.dk
Du kan klage over vores behandling af dine oplysninger til Datatilsynet. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk