Bortskaffelse af farligt affald Modtagestation Syddanmark I/S | Vejlbyvej 21 | 7000 Fredericia | tel: 7620 1300 | fax: 7620 3831 | mail@motas.dk

Udbud

Motas I/S genudbyder den 17 april 2015 på www.udbud.dk følgende opgave:

Transport af farligt affald i storcontainere inkl. leje af storcontainere.

Udbudsmaterialet fremsendes ved at anmode om dette på cme@motas.dk

Tilbudsfrist er 26. maj 2015