Bortskaffelse af farligt affald Modtagestation Syddanmark I/S | Vejlbyvej 21 | 7000 Fredericia | tel: 7620 1300 | fax: 7620 3831 | mail@motas.dk

Selskabet MOTAS

Modtagestation Syddanmark I/S i daglig tale og nedenfor benævnt MOTAS er et fælleskommunalt interessentskab, der blev stiftet af 15 af de nye kommuner i Region Syddanmark den 1. oktober 2007. 

Selskabet har jævnfør vedtægterne til formål at varetage opgaver, der påhviler kommunerne i henhold til lovgivningen om bortskaffelse af farligt affald. 

Selskabets repræsentantskab, der er det øverste styrende organ, består af 13 kommunalbestyrelsesmedlemmer 1 fra hver af de nuværende interessent-kommuner. 

Repræsentantskabet har valgt 7 medlemmer til selskabets bestyrelse.

Repræsentantskabet fastlægger i regulativer retningslinier for selskabets opgaver, godkender budget, regnskab og takster/ gebyrer for håndteringen af farligt affald.