Bortskaffelse af farligt affald Modtagestation Syddanmark I/S | Vejlbyvej 21 | 7000 Fredericia | tel: 7620 1300 | fax: 7620 3831 | mail@motas.dk

Kompetencer

Motas er registeret som indsamler af farligt affald og har oprettet en modtage-/omlastestation for håndtering af farligt affald ved Vejlbyvej i Fredericia, hvor virksomheder kan aflevere farligt affald. 

Modtagestationen har netop fået fornyet miljøgodkendelsen og er efter forskellige tiltag, alle med det formål at sikre internt og eksternt miljø yderligere, endnu bedre rustet til at modtage, oplagre og videresende det farlige affald som vi modtager fra kommuner og private virksomheder.  
Modtagestationen er natuligvis indrettet således at alt affald opbevares sikkert under tag som det kræves.  

Ved modtagelsen vejes og registreres alt affald og vi fører natuligvis statistik så vores kunder har mulighed for løbende at få overblik over afleverede mængder via denne hjemmeside.  
Mængderne rapporteres natuligvis til miljøstyrelsen hvert år.

Der sker ingen affaldsbehandling på stationen i Fredericia - alt affald leveres til behandling hos virksomheder som har miljøgodekendelse til at behandle de pågældende fraktioner. 

Stationen i Fredericia er bemandet med 8 personer, hvoraf de 3 er eksaminerede sikkerhedsrådgivere som med jævne mellmerum deltager i videreuddanelse og erfaringsudveksling bl.a. med rigspolitiets tungtvognsafdeling med henblik på hele tiden at være opdateret om seneste nyt omkring sikker emaballering, transport og behandling af farligt affald.

Vores kompetencer vedrørende sikker og lovlig håndtering af farligt affald videreformidler vi til vores kunder bl.a.  på 1 dages kurser hvor man kan få grundliggende viden om netop emballering, håndtering mærkning o.s.v. af det farlige affald som skla transporteres.

Derudover fungerer modtagestationen som lovpligtig ekstern sikkerhedsrådgiver for genbrugspladser i flere af vores interessentkommuner