Bortskaffelse af farligt affald Modtagestation Syddanmark I/S | Vejlbyvej 21 | 7000 Fredericia | tel: 7620 1300 | fax: 7620 3831 | mail@motas.dk

Første gang...

- I skal have afhentet klinisk risikoaffald:

Der er som ved al håndtering af farligt affald, en lang række bestemmelser og regulativer som skal overholdes.

For at sætte processen i gang på den mest fornuftige måde tilbyder vi grundig vejledning og information.

Hos Motas står vi til rådighed for jer, og vi har ekspertisen og den nødvendige viden til at håndtere alle typer af farligt affald.

Til højre herfor ses hvem I skal kontakte vedrørende afhentning af klinisk risikoaffald.


Kontakt vores konsulent
for afhentning
Dorthe Fischer Jensen
Kontorassistent / Administration af klinisk ordning
 
Direkte tlf. 76201303
Mail dj@motas.dk