Bortskaffelse af farligt affald Modtagestation Syddanmark I/S | Vejlbyvej 21 | 7000 Fredericia | tel: 7620 1300 | fax: 7620 3831 | mail@motas.dk

Destruktion

Hos Motas modtager vi mangeartede former for farligt affald. Lige så mange former for affald vi modtager, lige så mange bortskaffelsesmuligheder findes der. 

Der foregår ingen affaldsbehandling på pladsen i Fredericia, men vi sørger for at affald som ikke kan viderebringes og genanvendes, destrueres på den rette og mest miljørigtige måde.