Bortskaffelse af farligt affald Modtagestation Syddanmark I/S | Vejlbyvej 21 | 7000 Fredericia | tel: 7620 1300 | fax: 7620 3831 | mail@motas.dk

Regulativer

Indtil 2011 var der vedrørende farligt affald, vedtaget et fællesregulativ gældende i alle Motas interessentkommuner. 

Fra 2012 har hver enkelt interessentkommune vedtaget et regulativ for erhvervsaffald som gælder for den pågældende kommune og  bl.a. indeholder afsnit om farligt affald. 

Regulativerne for den enkelte interessentkommune kan findes på den pågældende kommunes hjemmeside. 

For god ordens skyld kan det oplyses at Motas interessentkommuner er.  

Fredericia Kommune
Hedensted Kommune
Horsens Kommune
Kolding Kommune
Aabenraa Kommune
Middelfart Kommune
Nordfyns Kommune
Faaborg-Midfyns Kommune
Kerteminde Kommune
Svendborg Kommune
Nyborg Kommune
Langeland & Ærø Kommune